1.2020
П В С Ч П С Н
     лв/кг.
1
21.00 лв/кг.
2
14.00 лв/кг.
3
14.00 лв/кг.
4
14.00 лв/кг.
5
14.00 лв/кг.
6
14.00 лв/кг.
7
14.00 лв/кг.
8
14.00 лв/кг.
9
14.00 лв/кг.
10
14.00 лв/кг.
11
14.00 лв/кг.
12
14.00 лв/кг.
13
14.00 лв/кг.
14
14.00 лв/кг.
15
14.00 лв/кг.
16
7.00 лв/кг.
17
7.00 лв/кг.
18
7.00 лв/кг.
19
7.00 лв/кг.
20
7.00 лв/кг.
21
7.00 лв/кг.
22
7.00 лв/кг.
23
7.00 лв/кг.
24
7.00 лв/кг.
25
7.00 лв/кг.
26
7.00 лв/кг.
27
7.00 лв/кг.
28
7.00 лв/кг.
29
7.00 лв/кг.
30
5.00 лв/кг.
31