1.2020
П В С Ч П С Н
     лв/кг.
1
7.00 лв/кг.
2
5.00 лв/кг.
3
4.00 лв/кг.
4
3.00 лв/кг.
5
2.00 лв/кг.
6
0.99 лв/кг.
7
8
9
28.00 лв/кг.
10
28.00 лв/кг.
11
28.00 лв/кг.
12
28.00 лв/кг.
13
28.00 лв/кг.
14
28.00 лв/кг.
15
28.00 лв/кг.
16
21.00 лв/кг.
17
21.00 лв/кг.
18
21.00 лв/кг.
19
21.00 лв/кг.
20
21.00 лв/кг.
21
21.00 лв/кг.
22
21.00 лв/кг.
23
14.00 лв/кг.
24
14.00 лв/кг.
25
14.00 лв/кг.
26
14.00 лв/кг.
27
14.00 лв/кг.
28
14.00 лв/кг.
29
14.00 лв/кг.
30
7.00 лв/кг.
31