1.2020
П В С Ч П С Н
     лв/кг.
1
7.00 лв/кг.
2
7.00 лв/кг.
3
7.00 лв/кг.
4
7.00 лв/кг.
5
7.00 лв/кг.
6
7.00 лв/кг.
7
7.00 лв/кг.
8
7.00 лв/кг.
9
7.00 лв/кг.
10
5.00 лв/кг.
11
4.00 лв/кг.
12
3.00 лв/кг.
13
2.00 лв/кг.
14
0.99 лв/кг.
15
16
17
28.00 лв/кг.
18
28.00 лв/кг.
19
28.00 лв/кг.
20
28.00 лв/кг.
21
28.00 лв/кг.
22
28.00 лв/кг.
23
28.00 лв/кг.
24
21.00 лв/кг.
25
21.00 лв/кг.
26
21.00 лв/кг.
27
21.00 лв/кг.
28
21.00 лв/кг.
29
21.00 лв/кг.
30
21.00 лв/кг.
31